็ฮีนิม

posted on 24 Feb 2013 00:39 by pigletorm
 
ฮีเป็นผู้ชายที่ไม่เคยทำให้เราเสียใจ
 
วันแรกที่รู้จักฮี ฮีเป็นคนยังไง ทุกวันนี้ฮีก็ยังเป็นอย่างนั่น
 
รักฮีนะจะรอวันที่ฮีกลับมา

edit @ 24 Feb 2013 00:49:57 by GD on ME

Comment

Comment:

Tweet